Η ενότητα αυτή ερμηνεύει τις βασικές έννοιες του τομέα της Πληροφορικής και σας γνωρίζει τα διαφορετικά μέρη που συνιστούν τον υπολογιστή.
Το μάθημα αυτό σας δίνει τις βασικές γνώσεις για την σωστή χρήση και διαχείριση ενός προσωπικού υπολογιστή και των αρχείων που υπάρχουν σε αυτόν.
Η ενότητα αυτή σας δίνει τις βασικές γνώσεις για την αποτελεσματική χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου και τη δημιουργία διαφόρων επιστολών και εγγράφων.
Η ενότητα αυτή σας δίνει τις βασικές γνώσεις για την έννοια και τη χρήση των υπολογιστικών φύλλων, με σκοπό να σας καταστήσει ικανούς για την παραγωγή ακριβών αποτελεσμάτων εργασίας.
Το μάθημα αυτό ερμηνεύει την έννοια και τη λειτουργία της βάσης δεδομένων και σας εξοικειώνει με την σωστή δημιουργία και χρήση μιας βάσης δεδομένων.
Το μάθημα αυτό σας δίνει τις βασικές γνώσεις για την χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, τη δημιουργία, επεξεργασία και χρήση μιας παρουσίασης.
Το μάθημα αυτό σας δίνει τις βασικές γνώσεις για την περιήγηση σας στον παγκόσμιο ιστό. Επίσης, θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιείτε σωστά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.