1.Λειτουργικά Συστήματα, Δίκτυο με Χρήση Windows, Ανάπτυξη του Δικού μας Δικτύου (υλικό – λογισμικό) και Εισαγωγή στο TCP/IP.

Προγραμματισμός Εφαρμογών Web, HTML, XML, FrontPage και Microsoft SQL Server.

Δημιουργία γραφικών & επεξεργασία με CorelDraw και Photoshop. Δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών με Director.

Internet Marketing – SEO, Social Media Marketing, Facebook – Twitter, Web Design, Dreamweaver - Flash, Photoshop για Web, Δημιουργία δικού μας μέσου στο Internet,Content Management Systems - Joomla - WordPress, Google Analytics. Google Adwords, PPC Advertising.