Ο όρος Μικρή Επιχείρηση χρησιμοποιείται με αναφορά σε κάποια καθοριστικά στοιχεία όπως ο αριθμός εργαζομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 100, η χρηματοδότηση της εταιρείας γίνεται από ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα, εκτός από τη λειτουργία της προώθησης των προϊόντων στην αγορά, οι λειτουργίες της εταιρείας είναι γεωγραφικά τοπικές, συγκριτικά με τις πολύ μεγάλες εταιρείες στον κλάδο, η επιχείρηση είναι μικρή, το μερίδιο αγοράς μικρό, δηλαδή η επιχείρηση δεν μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση τιμών ή στην κατανάλωση σε εθνικό επίπεδο και τέλος η διεύθυνση γίνεται με ανεξάρτητο και προσωπικό τρόπο και δεν αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης επιχείρησης.

Η χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο της επιχειρησιακής επικοινωνίας αλλά απαιτεί υψηλότερο επίπεδο γνώσεων και μεγαλύτερη εξειδίκευση.