Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση;

Ο όρος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αφορά την υποβοηθούμενη από μέσα επικοινωνίας εκπαίδευση ( π.χ. e-mail, πλατφόρμα μέσω internet, τηλεδιάσκεψη κ.ά.) όπου υπάρχει μικρή ή καθόλου επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Στις μέρες μας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται με την υποστήριξη ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο.


Το eSkills και η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το eSkills.gr σας προσφέρει "Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση". Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει όχι μόνο σε διαφορετικό χώρο από τον εκπαιδευτή, αλλά και σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία της διδασκαλίας. Τέτοιου είδους εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματά του και να παραλάβει τις σημειώσεις του. Με τη βοήθεια της ασύγχρονης εκπαίδευσης υπάρχει το πλεονέκτημα της μάθησης στο χρόνο και με το ρυθμό που επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος.


Πόσο κοστίζει;

Για τα προγράμματα του e-skills η χρέωση γίνεται ανά μάθημα. Κάθε μάθημα έχει το δικό του κόστος. Το κόστος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προγράμματος.

Δίδακτρα

Για τους σπουδαστές τα δίδακτρα κυμαίνονται από 9-199€

Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή μπορεί να γίνει εφάπαξ και η χρέωση γίνεται ανά μάθημα

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2013, 12:57 μμ